English version Download E-mail
Domovská strana firmy O společnosti Produkty a služby Tiskové zprávy Nakupujte on-line  
     
  Vývoj & dodávky software::...  
     
 

 
  Systém eBDX-A  
     
 
 
Systém eBDX-A (electronic Business Document Exchange and Administration) je softwarový produkt firmy ITS a.s. vytvořený jako specifická modifikace systému eBDX, určená zejména pro mezinárodní obchodní organizace. Zajišťuje mnohostrannou automatizovanou podporu obchodní činnosti. Systém eBDX-A využívá nejnovější e-businessové technologie IBM a řadu světově uznávaných standardů, zejména ebXML, Java2EE.

Architektura systému zcela minimalizuje nároky na hardwarové a softwarové vybavení koncových uživatelských stanic, neboť pro plnohodnotný provoz systému na straně uživatele stačí připojení do sítě prostřednictvím internetového prohlížeče. Plná funkčnost je zajištěna nejen při lokálním intranetovém připojení, ale i při připojení extranetovém, s využitím zabezpečené komunikace prostřednictvím běžného internetu. Oprávněný uživatel může tedy z libovolné místní i vzdálené stanice používat všechny funkce, data, dokumenty i další objekty systému.

Objektová technologie umožňuje integraci strukturovaných i nestrukturovaných dat. Propojení strukturovaných dat do běžně používaných formátů dokumentů je velmi silnou vlastností eBDX-A. Mezi podporované formáty datových výstupů patří nejen značně rozšířené formáty MS Word a MS Excel, ale i formáty založené na standardu XML.

Systém eBDX-A je kancelářským systémem pro práci s dokumenty, ale zároveň je i datovou aplikací. Navíc, vybraná data mohou být vhodnou formou prezentována na veřejně přístupných internetových stránkách přímo ze systému eBDX-A.

 
  zpět nahoru  
 
 
  Hlavní uživatelské moduly systému::...  
     
 
  Tvorba a správa dokumentů je nosný modul pro vlastní obchodní činnost. Modul v maximální míře využívá datovou základnu pro konverzi do požadovaných tiskových výstupních formátů, kde lze v případě potřeby provést finální úpravu dokumentu. K jednotlivým typům dokumentů lze konfigurovat požadované funkce a chování tak, aby nabídka funkcí byla optimální pro tento typ dokumentu a zároveň aby uživatel nebyl zatížen nabídkou funkcí, která pro zvolený dokument nemá opodstatnění. V systému jsou pak uložena data dokumentu provázaně s hotovým výstupním formátem. Dokumenty i data v nich obsažená mohou být v libovolné jazykové mutaci (včetně jazyků vyžadujících např. azbuku), hodnoty mohou být vyjádřeny v libovolné měně (funkčnost pro měnové přepočty je součástí systému).

Kalkulace nákladů je nosným modulem pro sledování průběžné rentability obchodní činnosti. Specifické algoritmy a uchované dřívější informace umožňují provádět nabídkové, kontraktační i finální kalkulace. Modul umožňuje zejména přesnější stanovení cen, vytváření rezerv na budoucí náklady a zpřesnění Cash Flow. Pokud dokument zachycuje ocenitelnou obchodní transakci, lze k němu přímo přiřadit funkce nákladové kalkulace a tak vytvořit předpoklady pro pozdější vyhodnocování rentability obchodních transakcí, zakázek, zákazníků apod.

Datové jádro systému představuje řadu datových tabulek, které slouží ke zjednodušení práce uživatele. Část tabulek slouží k parametrizaci systému, k nastavování chování jednotlivých modulů a funkcí a k nastavování přístupových práv k jednotlivým funkcím a k datové základně. Další část tabulek představuje strukturované uživatelské číselníky typu seznam partnerů, kontaktů, středisek, měn, kurzů, zemí a dalších. Tyto číselníky plní též běžnou kontrolní funkci dat.

Zboží a ceny je modul, který pro některé typy komodit je nezbytnou pomůckou pro ulehčení práce uživatele. Kromě základních parametrů zboží lze pro jednotlivé typy zboží definovat i sadu individuálních parametrů. Seznam individuálních parametrů se definuje uživatelskými funkcemi pro každý typ komodity zvlášť. Popisy zboží mohou být uváděny v neomezeném množství jazykových mutací (včetně popisů v azbuce). Technický popis slouží pro použití v obchodních dokumentech, prezentační popis se využívá pro webové prezentace. Nad soubory zboží lze vybudovat libovolné množství ceníků dle potřeb uživatelů. Ceníky mohou být budovány jako vzájemně nezávislé, nebo mohou být provázány s využitím přepočtových koeficientů. Jednoduchým způsobem je možno provést import externích cen, např. ceník dodavatele.

Skladová evidence je modul, umožňující běžně používané naskladňování a vyskladňování zboží pomocí vhodně definovaných dokumentů typu příjemka a výdejka. Samozřejmostí jsou funkce rezervační, sledování objednaného množství, návrhu automatických objednávek na sklad, neomezený počet skladů, skupin zboží, inventarizační funkce apod. Informace o disponibilitě zboží je možno přímo prezentovat na webu.


 
Průřezové funkce systému::...
 
  Ochrana přístupu na data a dokumenty - Uživatel pro každý doklad zvolí jednoduchým způsobem ochranu přístupu ke konkrétnímu dokladu. K tomu se využívají administrátorem připravené seznamy rolí uživatelů a jim příslušná oprávnění. Uživatel může vystupovat ve více rolích, jeho přístupová práva jsou v každé roli odlišná.

Monitorování zásahů - Principielně byl systém navržen tak, aby v rámci oprávnění uživatele umožňoval maximální volnost při práci. Pokud systém zjistí zdánlivě nelogickou akci uživatele, je na to uživatel upozorněn, ale systém mu nijak nebrání akci dokončit. Zásadní a nelogické akce uživatele jsou však monitorovány nezávislým subsystémem. Uživatel nemůže tomuto monitorování zabránit; má však možnost k příslušné akci napsat svůj komentář pro pozdější zdůvodnění.

Konzistence datové základny - Pomocí definovaných stavů dokladů systém zabezpečuje konzistenci dat, zejména ve vazbě na vybrané externí subsystémy (účetnictví apod.).

Distribuce dokumentů - Součástí systému eBDX-A je distribuce dokumentů, a to formou prezentace a tisku pomocí internetového prohlížeče, e-mailových zpráv nebo faxů. V případě potřeby lze zejména pro hromadné a specifické distribuce využít další moduly kmenového systému eBDX.
 

 
Použité technologie::...
 
  Technologickým základem systému eBDX-A je robustní výkonný aplikačního server IBM WebSphere Application Server a relační databáze IBM DB2. Účelově orientovaná aplikační část byla vytvořena vícevrstvou architekturou a implementována pomocí nejnovějších objektově orientovaných vývojových technologií, metodologií, standardů, nástrojů a produktů IBM (Java2EE, IBM WebSphere Studio Application Developer) a dokumentována pomocí Rational Rose. Pro práci s dokumenty jsou využity klasické MS technologie i moderní technologie na bázi XML.
 
 
Otevřenost systému, standardy::...
 
  Systém eBDX-A je projektován jako otevřený systém, v němž je implementována řada standardů a progresivních technologií pro práci s elektronickými dokumenty. Dokumenty v XML formě jsou primárně vytvářeny a zobrazovány prostřednictvím DOM (Document Object Model) a SAX (Simple API for XML ) API metod jazyka XML. Dokumenty, informace o nastavení systému, uživatelích systému, jejich právech i veškeré provozní informace jsou systémem uchovávány v elektronické podobě ve formátu vycházejícím ze standardu ebXML v repository založené na relační databázi IBM DB2, případně jiné SQL databázi (např. ORACLE).
 
Určení systému::...
 
  Systém je určen zejména pro využití v obchodních a distribučních organizacích středního i velkého rozsahu. Integrované funkce pro podporu jazykových mutací a podporu cizích měn systému eBDX-A ocení firmy s významným podílem obchodní činnosti se zahraničními partnery. Zvolená technologie přímo předurčuje využití systému v případě firem s mnoha obchodními centry či místy, které potřebují pracovat nad společnou datovou základnou. Možnost vzdáleného zabezpečeného přístupu k systému prostřednictvím internetu umožňuje práci obchodních zástupců na cestách s využitím centrálně uložených dat. Řada firem rovněž ocení jednotnou technologii pro vlastní zpracování i pro přímou prezentaci vybraných částí dat na veřejně přístupné webové stránky.
 
     
  zpět nahoru  
 
 
  ITS a.s.
Vinohradská 184
130 52  Praha 3
Tel.: +420 267 310 605


© ITS a.s. 2002 :: All rights reserved