English version Download E-mail
Domovská strana firmy O společnosti Produkty a služby Tiskové zprávy Nakupujte on-line  
     
  Vývoj & dodávky software::...  
     
 
eBDX-A

 
  eBDX - electronic Business Document eXchange::...  
     
 
 
Masivní nástup internetových technologií umožnil rozšířit, zkvalitnit a především zlevnit stávající způsoby předávání dokladů a dalších informací, jako je pošta, fax a telefon, mezi obchodními partnery. Systém eBDX byl vytvořen společností ITS v úzké spolupráci se společností IBM především pro větší organizace spolupracující s rozsáhlou sítí obchodních partnerů.
Nasazením produktu eBDX v organizaci se významně sníží náklady plynoucí z distribuce dokumentů, zprůhlední existující toky dokumentů a vytvoří centrální archiv všech obchodních dokumentů.

Základem architektury systému eBDX je centralizované uložení různých typů dokumentů a informací vyměňovaných mezi uživatelem a jeho obchodními partnery. Takto zobecněné dokumenty jsou klasifikovány a uloženy v centrální databázi, jenž následně umožňuje snadné vyhledání, prohlédnutí, tisk, popř. odeslání dokumentu.

Elektronické zasílání obchodních dokumentů prostřednictvím produktu eBDX kombinuje moderní způsoby publikace dokumentů s aktivní distribucí dokumentů v různých standardizovaných elektronických formátech (XML, EDI, RTF, XLS) prostřednictvím internetu.
 
  zpět nahoru  
 
 
  Použité technologie::...  
     
 
  Základem systému eBDX je robustní výkonný aplikačního server IBM WebSphere Application Server. Účelově orientovaná aplikační část byla vytvořena vícevrstvou architekturou a implementována pomocí nejnovějších objektově orientovaných vývojových technologií, metodologií, standardů, nástrojů a produktů IBM (Java, VisualAge for Java, WebSphere Studio) a dokumentována pomocí Rational Rose. Využitý aplikační framework jSPEC představuje architekturu čistě serverových aplikací označovaných jako "Java Servlet Pages" nebo "Server Side Java".
 
Otevřenost systému::...
 
  Systém eBDX je projektován jako otevřený systém, v němž je implementována řada standardů a progresivních technologií pro práci s elektronickými dokumenty. Dokumenty v XML formě jsou primárně vytvářeny a zobrazovány prostřednictvím DOM (Document Object Model) a SAX (Simple API for XML ) API metod jazyka XML. Pomocí XSL jsou transformovány do vybraných standardů zpráv EDI a přímo předávány k další distribuci.
Dokumenty, informace o nastavení systému, uživatelích systému, jejich právech i veškeré provozní informace jsou systémem uchovávány v elektronické podobě v repository založené na relační databázi IBM DB2, případně jiné SQL databázi (např. ORACLE).
 
Hlavní provozní režimy::...
 
  Systém eBDX zohledňuje způsob spolupráce s jednotlivými skupinami obchodních partnerů v závislosti na zvoleném typu komunikace. Distribuce dokumentů může být realizována buď v zabezpečeném publikačním režimu prostřednictvím internetu, v režimu aktivní distribuce dokumentů partnerům ve formě datových zpráv předávaných prostřednictvím protokolu FTP (X.400) nebo předáváním zpráv ve formátu XML, případně kombinací těchto způsobů.

Publikační režim je určen zvláště pro menší a střední dodavatele, kteří nezpracovávají obržené dokumenty plně automaticky. Ti mají možnost si své dokumenty po příslušné certifikaci prohlížet pomocí HTML prohlížeče, transformovat je podle potřeby do formátu RTF, XML nebo XLS, provést download dokumentu nebo jeho tisk. Prostřednictvím zabazpečených HTML transakcí také řídit výběr, provádět úpravy, akceptovat, odmítat, sledovat pohyb a stav obchodních dokladů. Veškerá komunikace probíhá zabezpečeně pomocí protokolu HTTPS.

Režim aktivního transferu dat je určen především velkým partnerům a představuje automatickou distribuci dokumentů prostřednictvím protokolu FTP (X.400) a SMTP s doručením dokumentů v elektronické formě až do výpočetního systému dodavatele.

Předávání zpráv ve formátu XML je určeno především středním a velkým dodavatelům. Dokumenty jsou předávány v zabezpečeném režimu prostřednictvím klientské aplikace dodávané se systémem eBDX. Dokumenty ve formátu XML mohou být dále zpracovány ve vnitřním systému dodavatele.
 
Monitorování a řízení úloh::...
 
  Systém eBDX obsahuje subsystémy, které sledují a řídí všechny události systému, především v databázi dokumentů, a zaznamenávají je do žurnálu (s uvedením jména uživatele, který akci provedl, přesného času události a bližšího popisu události). Transakce mohou být plánovány a automaticky aktivovány ve zvolených časech či intervalech. Veškeré události jsou monitorovány a případně řízeny z operátorské konsole.
 
Transformační možnosti a zabezpečení systému::...
 
 
Významnou předností aplikace eBDX je její obousměrná plná otevřenost vůči externím systémům. Přijímané dokumenty v elektronické formě z jiných ERP systémů do eBDX repository a dokumenty vytvořené v systému eBDX lze transformovat pro potřeby jiných systémů a aktivně je předávat v zabezpečeném režimu.
 
Upozornění generovaná systémem::...
 
  Systém eBDX zajišťuje, že obchodní partner je neprodleně automaticky upozorněn (SMS, e-mail) na události, u kterých určil, že o nich chce být informován, nebo které od něho vyžadují nějakou reakci. Forma upozornění je volitelná a váže se na důležitost události. Lze tak podstatně zrychlit oběh a reakci na časově kritické doklady (např. urgentní objednávka) nebo řešit technické závady (např.opakovaná nedoručitelnost dat či dokladů).
 
Aplikační možnosti systému eBDX::...
 
  Systém eBDX lze implementovat v libovolné organizaci, jenž chce zrychlit a zkvalitnit výměnu informací plynoucí z obchodního styku, kontrolovatelně zpřístupnit vybrané informace svým obchodním partnerům a umožnit jim nahlédnout do jejich nebo jim určených dokumentů vytvářených ve vnitřním informačním systému. Vzájemné sdílení a předávání dat mezi obchodními partnery v elektronické formě je bezesporu významný a jednoznačně perspektivní prvek nově se přetvářejících obchodních vztahů.
 
     
  zpět nahoru  
 
 
     
  ITS a TESCO podepsaly kontrakt na SW eBDX::...  
     
  Systém eBDX byl vybrán jako strategický produkt pro komplexní řešení elektronické výměny dokumentů společností TESCO Europe. Systém bude zabezpečovat elektornickou výměnu všech obchodních dokumentů (objednávek, faktur, stavů skladů apod.) mezi společností TESCO a jejími dodavateli v zemích Střední Evropy (Maďarsko, Polsko, Slovensko, Česká republika).
V současné době se nachází systém eBDX v etapě implementace v Maďarské republice. Systém eBDX vnáší do prostředí velké mezinárodní obchodí organizace robustní a škálovatelné technologie IBM e-infarstructure.
 
     
  zpět nahoru  
 
 
     
     
     
  ITS a.s.
Vinohradská 184
130 52  Praha 3
Tel.: +420 267 310 605


© ITS a.s. 2002 :: All rights reserved