English version Download E-mail
Domovská strana firmy O společnosti Produkty a služby Tiskové zprávy Nakupujte on-line  
     
  Vývoj & dodávky software::...  
     
 
eBDX-A

 
  SPECTRUM/400::...  
 
  Programové produkty firmy ITS projektované pro zpracování na počítačích IBM eServer iSeries tvoří integrovaný modulární systém SPECTRUM/400.
Modulární stavba umožňuje konfigurovat systém pro zpracování informací podle potřeb zákazníka. Systém je zaměřen na podporu činností velkoobchodních organizací, organizací zahraničního obchodu a výrobních organizací s malosériovou nebo zakázkovou výrobou. Použití systému nebo jeho částí je možné i v jiných typech organizací.
 
  zpět nahoru  
 
 
     
  Charakteristika obchodně ekonomických modulů::...  
     
 
  Účetnictví:
  Účetní systém dovoluje interaktivní a dávkový vstup údajů, jejich průběžné zaúčtování i úplné sledování střediskového hospodaření. Výstupy pro potřeby řízení podniku poskytuje k libovolně zadanému termínu. Systém je flexibilní, účetní osnova, hospodářská střediska, typy dokladů, účtovací předpisy atd. je možné definovat parametricky podle potřeb uživatele a průběžně měnit. Pohledávky a závazky mohou být vedeny v cizích měnách. Zajišťuje automatické párování položek saldokont podle zúčtovacího pojmu a zúčtovacích středisek, sledování CASH-FLOW. Obsahuje generátor sestav, zajišťuje platební styk s řadou bank a mnoho dalších funkcí pro bezchybné vedení ekonomických agend podniku. Účetnictví je možno doplnit o EIS.
   
  Fakturace:
  Umožňuje vytvářet faktury dle platných právních norem v libovolné měně. Může pracovat samostatně nebo ve vazbě na obchodní sklad. Přenos dat do účetnictví je automatizován. Umožňuje zadávání strukturovaných položek i volných textů, slevy, více DPH apod.
   
  Evidence hmotného a nehmotného majetku:
  Zajišťuje evidenci majetku všech druhů, provádění periodických odpisů dle účetních pravidel, umožňuje volbu typu odpisů, daňové odpisy, eviduje majetek podle zúčtovacích i bilančních středisek i podle umístění položky. Je napojen na účetnictví.
   
  Obchodní sklad:
  Umožňuje sledování zboží na skladech, vyhodnocování stavu zásob a jeho aktualizaci, založení a správu libovolného počtu skladů a způsobu vyskladňování. Provádí automatickou kontrolu účetního období, eviduje skladové ceny u každé skladové položky provádí výpočty cen, umožňuje interaktivní opravy, tisk dle specifikace uživatele a pod. Je napojen na účetnictví.
   
  Zahraniční obchod:
  Systém je určen pro podporu administrativního a ekonomického zabezpečení zahraničně-obchodní činnosti. Datová základna systému je využívána nejen pro tisk obchodních dokladů, ale i pro kalkulace, výpočty úroků a automatickou tvorbu platebních kalendářů, což zajišťuje komplexní ekonomický pohled na obchodní činnost. Systém je možno doplnit o EIS.
   
 
pobrobný popis obchodně ekonomických modulů si můžete stáhnout zde:
 
spectrum_ekon_moduly.pdf - 243 kb - Adobe Acrobat Reader
 
spectrum_ekon_moduly.zip - 523 kb - Microsoft Word
 
     
  zpět nahoru  
 
 
     
  Výrobní moduly::...  
     
 
  Tvoří ucelený balík určený pro řízení a plánování výroby, materiálové zásobování, odbyt a sledování nákladů výroby v organizacích s malosériovou nebo zakázkovou výrobou.
   
 
pobrobný popis modulů pro řízení výroby si můžete stáhnout zde:
 
spectrum_vyrob_moduly.pdf - 499 kb - Adobe Acrobat Reader
 
spectrum_vyrob_moduly.zip - 560 kb - Microsoft Word
 
     
  zpět nahoru  
 
 
     
     
     
  ITS a.s.
Vinohradská 184
130 52  Praha 3
Tel.: +420 267 310 605


© ITS a.s. 2002 :: All rights reserved